RIL ry

Jäsenkustantamo

RIL ry on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa.

Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 5 500:sta rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista.

RILin toiminta käsittää jäsentoiminnan lisäksi julkaisutoimintaa, täydennyskoulutusta sekä vaikuttamista alan toimintaedellytyksiin mm. kannanotoilla sekä kehitys- ym. hankkeilla.

RILin julkaisutoiminnan tavoitteena on luoda edellytykset jäsenkunnan, rakennusalan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen tuottamalla korkeatasoista, eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa ja ajan tasalla olevaa ammattikirjallisuutta. Kuuden vuosikymmenen aikana 370 teoksesta onkin syntynyt ammattinsa osaavan kirjasto, joka on monipuolinen, ajanmukainen, oloihimme sovellettu ja hyvää rakennustapaa edistävä tietokokoelma.

Julkaisut käsittelevät rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan eri osa-alueita: rakennetekniikkaa, geotekniikkaa, infrarakentamista (sillat, liikenneväylät), vesi- ja ympäristö-rakentamista, vesihuoltoa sekä projektihallintoa. Julkaisuja voidaan hyödyntää rakennuttamisessa, suunnittelussa, tuotannossa, valvonnassa, ylläpidossa sekä opetuksessa.

RIL julkaisee myös Rakennustekniikka-lehteä, joka käsittelee rakentamista rakennus- ja talotekniikan, rakentamis- ja kiinteistötalouden sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan näkökulmasta.

ril

Verkkosivut:
ril.fi

Scroll to Top