BY-Koulutus Oy

Jäsenkustantamo

BY-Koulutus Oy on Suomen Betoniyhdistys ry:n omistama osakeyhtiö, jonka nimissä hoidetaan yhdistyksen arvonlisäveron piiriin kuuluvaa liiketoimintaa kuten julkaisu- ja koulutustoimintaa.

Suomen Betoniyhdistys ry (BY) on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka noin 500 jäsentä edustavat laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää betonitekniikkaa ja edistää betonin ammattitaitoista ja oikeaoppista käyttöä.

BY julkaisee oppikirjoja ja ylläpitää kattavaa teknistä ohjeistoa, johon on kirjattu betonia koskeva niin sanottu hyvä rakentamistapa. Kaikille BY:n julkaisuille annetaan by-numero. Vuodesta 2021 lähtien uusimpia by-julkaisuja on saatavana myös e-kirjoina.

logo

Verkkosivut:
betoniyhdistys.fi

Scroll to Top