Suomen Tekniset Kustantajat ry

Finlands Tekniska Förlagsförening rf

Teknisten alojen kustantajien edunvalvoja

Vuonna 1982 perustettu Suomen Tekniset Kustantajat (STEK) ry tukee teknisillä aloilla toimivien kustantajien toimintaedellytyksiä. Voimassa olevan (2023–2025) strategian mukaisesti STEK toimii jäsenyritystensä ajatustenvaihdon alustana ja yhteisten kantojen muodostajana​ sekä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin strategisten kumppaneidensa kanssa. Lisäksi STEK tuottaa jäsenilleen lisäarvoa​ ja edustaa kattavasti teknisiä kustantajia.​

Tapahtuma / otsikko

Tietoa koulutuksesta.

Luotettavan teknisen tiedon kustantajat

STEK jakaa jäsenilleen tekijänoikeudella suojatun materiaalin laillisen kopioinnin tuottamat Kopiosto-korvaukset, jotka osaltaan mahdollistavat korkeatasoisten teknisten julkaisujen kustantamisen. Kopiosto-korvauksilla STEK myös järjestää koulutusta ajankohtaisista aiheista. 

Laillinenkaan kopiointi ei korvaa alkuperäistä lähdettä. Kustannustoiminnasta saatavat tuotot, laittoman kopioinnin ehkäisy sekä ajantasainen tietotaito ovat laadukkaan teknisen julkaisemisen edellytys (ote STEKin perustamissopimuksesta):

”Eräänä keskeisenä yhdistyksen perustamisen liikkeelle panevana voimana oli alan yrittäjien keskuudessa huoli oppilaitosten piirissä tapahtuvasta teknisten alojen oppimateriaalin kopioinnista, joka oli yhä voimakkaammin alkanut vaikuttaa alan kustantajien yritysten kannattavuuteen. Teknisillä aloilla toimivien kustantajien tuotantorakenne on senkaltainen, jota varsin mielellään kopioidaan erityisesti oppilaitosten piirissä. Mikäli tällaisen teknisen alan yrityksen tuotantoon kohdistuva kopiointi jatkuvasti lisääntyy, eikä aiheutuvaa myynnin menetystä voida muiden tuoteryhmien katteella korvata, on selvää, että tällaisen yrityksen kannattavuus laskee ja toimintaedellytykset vaarantuvat.

Toisaalta alan yrittäjiä on usein pidettävä maan tiedontuotantoalueensa pioneereina, jotka pyrkivät etsimään tiedon tuotannossa sellaisia markkina-aukkoja, joihin suurempien kustantajien mielenkiinto tai tietämys ei ulotu. Näin me teknisillä aloilla toimivat kustantajat pidämme itseämme yhteiskunnallisesta erittäin tärkeänä teknisen tiedon ja tietämyksen jakajana.”

Jäsenkustantamot

Scroll to Top